image
ผักตบชวาและผักกระเฉด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 1363 ครั้ง

ครูตัดลำต้นของผักตบชวา และผัดกระเฉด แล้วให้นักเรียนใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะของลำต้นว่ามีลักษณะอย่างไร นักเรียนบันทึกผลการทดลอง ครูสรุปผลว่าผักตบชวาและผักกระเฉดอาศัยอยู่ในน้ำได้อย่างไรclient