image
ผักตบชวาและผักกระเฉด ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 819 ครั้ง

ครูตัดลำต้นของผักตบชวา และผัดกระเฉด แล้วให้นักเรียนใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะของลำต้นว่ามีลักษณะอย่างไร นักเรียนบันทึกผลการทดลอง ครูสรุปผลว่าผักตบชวาและผักกระเฉดอาศัยอยู่ในน้ำได้อย่างไรclient