image
เส้นลายไทย (เขียนภาพลายกนก) ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ศิลปะดู 817 ครั้ง

ชั้นเรียนศิลปะ ตอนที่ 3 จากความยาวรวม 4 ตอน : ทบทวนลายไทยที่เคยพบเห็น และศึกษาองค์ประกอบของ แบบลายไทยต่างๆ ฝึกการเขียนลายไทยลายกนก ฝึกร่างตามสัดส่วน

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client