image
วาดภาพแสงและเงา ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ศิลปะดู 922 ครั้ง

ชั้นเรียนศิลปะ ทบทวนความรู้เรื่อง องค์ประกอบของแสงและเงา การใช้น้ำหนัก สีและเส้นสร้างมิติให้ภาพ ทำแบบฝึกหัด โดยใช้ดินสอร่างภาพ จากวัตถุหุ่นนิ่ง ที่จัดวาง ในแสงไฟ และทดลอง ลงน้ำหนักไล่โทนเพื่อแสดงแสงเงา ตามที่ตาเห็นclient