image
ตัวประกอบของจำนวนนับ ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 420 ครั้ง

ตัวประกอบของจำนวนนับ ตอนที่ 2 ครูแนะนำเทคนิคการหารลงตัวโดยวิธีคิดอย่างเร็ว

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client