image
คำนาม สามัญนาม วิสามัญนาม ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1204 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายความหมายของคำนาม และคำนามยังแบ่งเป็น สามัญนาม วิสามัญนาม ครูอธิบายความแตกต่างของคำสามัญนาม วิสามัญนาม และให้นักเรียนยกตัวอย่างคำสามัญนาม และคำวิสามัญนามclient