image
คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 5880 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายความหมายของคำนาม และคำนามยังแบ่งเป็น สามานยนาม วิสามานยนาม ครูอธิบายความแตกต่างของคำสามานยนาม วิสามานยนาม และให้นักเรียนยกตัวอย่างคำสามานยนาม และคำวิสามานยนามclient