image
คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 4065 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายความหมายของคำนาม และคำนามยังแบ่งเป็น สามานยนาม วิสามานยนาม ครูอธิบายความแตกต่างของคำสามานยนาม วิสามานยนาม และให้นักเรียนยกตัวอย่างคำสามานยนาม และคำวิสามานยนามclient