image
นาฏศิลป์สากล (บัลเลต์) ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 434 ครั้ง

พื้นฐานการเคลื่อนไหวการเรียนบัลเลย์ เน้นการจัดท่าทางของรูปมือและวงแขน ร่วมกับ การฝึกการกระโดด โดยใช้เทคนิค คำสั่งที่เข้าใจง่ายสำหรับน้องๆclient