image
การทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของบ้าน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 840 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตอบส่วนต่าง ๆ ของบ้านมีอะไรบ้าง วัตถุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของบ้าน ครูแนะนำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดและวิธีใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาด จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตอบคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด วิธีการขั้นตอนในการทำความสะอาด

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client