image
เครื่องดนตรี 4 ภาค ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 374 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรี ตอนที่3 จากความยาวรวม 4ตอน : รีวิว ชนิดเครื่องดนตรี ร่วมกันจากเครื่องฉายภาพ และ จับคู่ทำกิจกรรม ใบงาน จับคู่เครื่องดนตรี ชิ้นนั้น กับ สิ่งที่มีชื่อเสียง ประจำภูมิภาคต่างๆ

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client