image
การฝึกให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 1222 ครั้ง

เด็กในวัยนี้สามารถแก้ปัญหาง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง เพียแค่ใช้เทคนิคคำถาม ถามให้ตรงจุด และร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัญหานั้นๆ

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client