image
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 1/3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 444 ครั้ง

ครูอธิบายวิธีการทดสอบสารอาหารต่าง ๆ โดยอาศัยปฏิกริยาเคมีก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำการทดสอบ

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client