image
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 1/3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 892 ครั้ง

ครูอธิบายวิธีการทดสอบสารอาหารต่าง ๆ โดยอาศัยปฏิกริยาเคมีก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำการทดสอบ

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client