image
การ์ดวันแม่
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 428 ครั้ง

ฝึกทำการ์ดเนื่องในโอกาสวันแม่ ด้วยการวาดรูประบายสี ตกแต่งการ์ดที่ฉลุรูปหัวใจแทรกภาพถ่ายครอบครัว พร้อมเขียนคำบอกรักแม่ เพื่อไว้มอบให้คุณแม่ของเด็กเป็นที่ระลึกclient