image
ลีลาภาษาท่า (นาฏศิลป์) ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 794 ครั้ง

กิจกรรม : ลีลาภาษา (นาฏศิลป์) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ผ่านการสอนแบบการสาธิต เป็นวิธีการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างชัดเจน สามารถช่วยให้ผู้เรียน สรุปการเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client