image
เรขาคณิต เรื่องมุม ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 900 ครั้ง

การสอน เรขาคณิต เรื่องมุม โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม เขียนชื่อมุม สัญลักษณ์ และวัดมุม แล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นมุมชนิดใด

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client