image
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สุขศึกษาดู 1007 ครั้ง

ครูอธิบายระบบขับถ่ายปัสสาวะทำหน้าที่อย่างไร และให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะมีอะไรบ้าง ทำหน้าที่อะไร อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client