image
สัญลักษณ์ของหนู ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 975 ครั้ง

ลัญลักษณ์ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงตัวเด็ก เด็กแต่ละคนจะมีภาพสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ติดอยู่ตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นของตนเอง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client