image
การสร้าง Form อย่างง่ายด้วย Google Doc ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 714 ครั้ง

เมื่อนักเรียนสร้าง Form เสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนกำหนดหัวข้อรายละเอียดของแบบ Form ที่สร้างขึ้น แล้วลอง View ดู ว่าได้รูปแบบรายละเอียดที่ต้องการหรือไม่

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client