image
ระบบอวัยวะในร่างกาย(ระบบการย่อยอาหาร) ตอนที่ 2/3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 1024 ครั้ง

เมื่อนักเรีนยทำการทดลองเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนสังเกตผลการทดลองที่ได้ครูสรุปผลการทดลองและให้นักเรียนจดบันทึกผลการทดลองลงในใบงานที่ครูให้ นักเรียนคิดต่อว่าถ้าผลการทดลองเปรียบได้กับการทำงานของลำไส้ นักเรียนคิดว่าลำไส้ทำหน้าที่อะไร

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client