image
งานศิลป์ภาพสวย
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ศิลปะดู 456 ครั้ง

ทบทวนองค์ประกอบของศิลปะ เรียนขั้นตอนในการหัดร่างภาพ โดย สังเกตรูปทรง น้ำหนักเส้น และฝึกหัดวาดภาพจากต้นแบบ ต่างๆ ด้วยตนเองclient