image
การจับไม้และการเดาะลูกปิงปอง ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สุขศึกษาดู 356 ครั้ง

ครูแนะนำการเดาะลูกปิงปอง โดยสลับหน้าไม้ แล้วให้นักเรียนทำตาม

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client