image
การเคลื่อนไหวร่างกาย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 745 ครั้ง

การฝึกต่อเนื่อง การวางท่วงท่าของแขน การฝึกการจับจังหวะนับแปดด้วยการร้องเพลง และ เล่นเกมส์ ซ่อนนิ้ว เพื่อฝึกการควบคุมการโพส และรวมการฝึกทุกอย่างเข้าด้วยกันประกอบเพลงช่วงท้ายชั้นเรียนclient