image
การใช้แผนที่ดวงดาว ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 822 ครั้ง

การหาตำแหน่งของดวงดาว จะต้องทราบทั้งมุมทิศ และมุมเงย ครูมอบใบงานให้เด็กหาตำแหน่งของ ดวงดาวในช่วงวัน เวลาที่กำหนดแล้ววาดรูปกลุ่มดาวที่พบ ครูสรุป กลุ่มดาวที่พบจะขยับทั้งตำแหน่งและลักษณะตามเวลา เพราะโลกจะหมุนไปเรื่อย ๆ แผนที่ดวงดาวจะใช้ในการหาตำแหน่งของดวงดาวเฉพาะดาวฤกษ์เท่านั้น

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client