image
เกมเพื่อการออกกำลังกาย (เกมส์วิ่ง 5 ขา) ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สุขศึกษาดู 928 ครั้ง

ครูให้เด็กเล่นเกม วิ่ง 5 ขา โดยครูแนะนำกฎกติกาและประโยชน์ในการเล่น ก่อนเล่นครูให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย จากนั้นครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และใช้ผ้ามัดขาก่อนเริ่มแข่งขันclient