image
ลวดลายพื้นผิวสัมผัส ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 777 ครั้ง

ชั้นเรียนศิลปะ ตอนที่ 4 จากความยาวรวม 4 ตอน : เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบผิวสัมผัสของวัสดุต่างๆ ทดสอบ การนำสี ฝนบนกระดาษที่วางทับเหรียญ หรือวัสดุผิวหยาบอื่นๆ จากนั้น วาดภาพตามความชอบและทดลองสร้างลวดลายจากการ และ ใช้สีฝนผิวสัมผัสต่างๆ ตกแต่งภาพ

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client