image
ทัศนธาตุกับงานศิลป์ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 748 ครั้ง

ชั้นเรียนศิลปะ เรียนรู้เรื่อง เส้นแบบต่างๆ นำมาใช้ทดลอง วาดรูปหน้าคน ที่แสดงอารมณ์แบบต่างๆ ช่วยกันวิเคราะห์ภาพ ที่ประกอบด้วยลวดลายเส้น นำมา สอดแทรกในภาพวาดที่แจกให้การฝึกหัด

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client