image
เส้นใยของผ้า ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 1071 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูนิทานเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ จนปัจจุบันมีการนำเส้นใยพืชมาทำเสื้อผ้า ผ้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เส้นใยสังเคราะห์กับเส้นใยจากธรรมชาติ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client