image
Geothermal Energy ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 341 ครั้ง

ครูสอนโดยการซักถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานใต้พิภพ โดยดูจากภาพในบทเรียนประกอบclient