image
Geothermal Energy ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 785 ครั้ง

ครูสอนโดยการซักถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานใต้พิภพ โดยดูจากภาพในบทเรียนประกอบclient