image
ระบบหายใจ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 947 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนกออกมาพิสูจน์โดยการดมกลิ่นสิ่งของทั้ง 3 ชนิด แล้วทายว่าเป็นอะไร ซึ่งนักเรียนสามารถทายได้ถูกต้อง ครูสรุปว่าเรื่องที่จะเรียนคือ ระบบหายใจ ซึ่งต้องใช้จมูกในการหายใจ

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client