image
งานประดิษฐ์แมวเหมียว ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 759 ครั้ง

ครูสอนให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปแมวเหมียว แล้วให้นักเรียนตกแต่ง ตา จมูก ปาก และทำเป็นหน้ากากรูปแมวเหมียวclient