image
My family's house ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 815 ครั้ง

ครูแจกคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้าน แล้วให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ครูบอก จากนั้นครูแจกใบงานแล้วให้นักเรียนตอบคำถาม

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client