image
ประเทศเพื่อนบ้าน ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 1021 ครั้ง

ครูให้นักเรียนต่อภาพจิกซอว์แผนที่ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน และให้นักเรียนตอบชื่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client