image
การคูณ ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 1154 ครั้ง

ครูทดสอบ การคูณโดยใช้เกมบิงโกคณิตศาสตร์ แล้วให้นักเรียนเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปการคูณclient