image
การคูณ ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 541 ครั้ง

ครูทดสอบ การคูณโดยใช้เกมบิงโกคณิตศาสตร์ แล้วให้นักเรียนเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปการคูณclient