image
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 462 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ วาดรูปชุดที่ชอบใส่และระบายสี แล้วเขียน คำอธิบายว่าใส่ในสภาพอากาศอย่างไร เนื่องในโอกาสอะไรclient