image
วิธีดูแลรักษาฟันและเหงือก ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 469 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่านิทาน และให้นักเรียนช่วยกันตอบ อวัยวะภายในช่องปากมีอะไรบ้าง ครูอธิบายเกี่ยวกับฟันมี 2 ชุด คือ ฟันน้ำนมและฟันแท้ หน้าที่ของฟันคือ กัด บด เคี้ยวอาหาร โดยมีเหงือกช่วยในการยึดฟันclient