image
การซ่อมแซมเสื้อผ้า ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 908 ครั้ง

ครูสาธิตวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบอย่างง่ายโดยการเนาและการด้นตะลุย ให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการซ่อมแซมเสื้อผ้า

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client