image
การเคลื่อนไหวร่างกาย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สุขศึกษาดู 5540 ครั้ง

ครูแนะนำพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายมี 3 อย่างคือ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์ ก่อนที่จะให้นักเรียนทำการเคลื่อนไหว ครูให้นักเรียนทุกคนทำการอบอุ่นร่างกายก่อนclient