image
การเลือกซื้ออาหาร ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 837 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขันกันตอบคำถามเลือกซื้ออาหารประเภทต่าง ๆ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client