image
การเลือกซื้ออาหาร ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 374 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขันกันตอบคำถามเลือกซื้ออาหารประเภทต่าง ๆ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client