image
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการอ่านดู 821 ครั้ง

จะเน้นการสอนให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการออกเสียง th ที่ถูกต้อง เน้นการเล่นเกมส์ เช่น การฟัง การจับคู่ การออกเสียงตามclient