image
สโนไวท์กับการผจญภัยในป่า ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 509 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดู VDO เรื่องสโนไวท์ (ต่อ) และให้นักเรียนตอบคำถามเพื่อวัดความสามารถของนักเรียนclient