image
อาชีพที่หนูรู้จัก ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะอาชีพดู 694 ครั้ง

อาชีพเกิดขึ้นมากมายในสังคมเรา ทุกอาชีพมีความสำคัญ เด็กสามารถเลือกอาชีพที่ตนใฝ่ฝันได้สิ่งสำคัญที่สุด คือการเป็นคนดี



client