image
อาชีพที่หนูรู้จัก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะอาชีพดู 327 ครั้ง

อาชีพเกิดขึ้นมากมายในสังคมเรา ทุกอาชีพมีความสำคัญ เด็กสามารถเลือกอาชีพที่ตนใฝ่ฝันได้สิ่งสำคัญที่สุด คือการเป็นคนดีclient