image
เครื่องดนตรีที่ก่อกำเนิดเพลง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 763 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรีไทย ตอนที่ 2 จากความยาวรวม3 ตอน : ฝึกการแยกแยะเสียง เครื่องดนตรี ด้วย ร่วมกันเล่นเกมส์ เลือกภาพเครื่องดนตรี จากเสียงเพลงบรรเลงที่ได้ฟัง

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client