image
ตัวประกอบของจำนวนนับ ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1012 ครั้ง

ตัวประกอบของจำนวนนับ ตอนที่ 4 ครูให้นักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้โดยไม่ต้องใช้แผนภาพ ครูสรุปการหารลงตัว คือ การหารที่ไม่มีเศษ ส่วนการหารไม่ลงตัว หรือการหารมีเศษ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client