image
คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 2660 ครั้ง

ครูยกตัวอย่างประโยคแล้วให้นักเรียนเติมคำ สามานยนาม วิสามานยนาม แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดclient