image
คำนาม สามัญนาม วิสามัญนาม ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1187 ครั้ง

ครูยกตัวอย่างประโยคแล้วให้นักเรียนเติมคำ สามัญนาม วิสามัญนาม แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดclient