image
คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 3609 ครั้ง

ครูยกตัวอย่างประโยคแล้วให้นักเรียนเติมคำ สามานยนาม วิสามานยนาม แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดclient