image
คำพ้อง ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 476 ครั้ง

ครูแจกใบงานให้นักเรียนเติมคำให้ถูกต้องเกี่ยวกับคำพ้องรูป และคำพ้องสียง และครูให้นักเรียนสรุปความหมายของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงclient