image
คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาไทยดู 1008 ครั้ง

ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนคำควบคล้ำจากภาพที่กำหนดให้และระบายสีให้สวยงาม ครูให้นักเรียนสรุปคำควบคล้ำ คำควบคล้ำจะต้องมีพยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงพร้อมกันและควบด้วยตัว ร ล จ เรียกว่าควบคล้ำแท้client