image
ศิลปะการ์ดวันแม่ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ศิลปะดู 841 ครั้ง

ชั้นเรียนศิลปะ ป.2 ฝึกหัดทำการ์ดวันแม่ เลียนแบบภาพพิมพ์ จากวัสดุแผ่นโฟมเหลือใช้ เพื่อนำมาสร้างเป็นการ์ดอวยพร ตอนที่2client