image
เกมวิ่งกระโดดเชือก ลอดกลับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 321 ครั้ง

เกมกระโดดเชือกลอดกลับ ถือเป็นเกมการละเล่นแบบผลัด กล่าวคือเป็นเกมที่อาศัยทักษะ การเล่นกฎ กติกาน้อย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client