image
โครงสร้างภายนอกของพืช ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 1097 ครั้ง

ครูให้นักเรียนวาดรูปต้นไม้ที่นักเรียนนำมา เพื่อคราวหน้านักเรียนจะได้เรียนหน้าที่ของโครงสร้าง แต่ละส่วนของพืชต่อไปclient