image
ปรากฏการณ์การหมุนของโลก ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 847 ครั้ง

การบอกตำแหน่งของดวงดาวในท้องฟ้า จะใช้ระบบเส้นขอบฟ้า โดยการบอกตำแหน่งด้วยค่า 2 ค่า คือ มุมทิศและมุมเงย มุมทิศ คือ แนวราบ ส่วนมุมเงยคือ มุมที่เราเงยขึ้นไป

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client