image
โน๊ตดนตรี ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ศิลปะดู 922 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรี ตอนที่ 3 จากความยาวรวม 3 ตอน : ทบทวนบันทึกเสียงตัวโน้ตแบบดนตรีไทย (8ห้อง) การใส่สัญลักษณ์ เสียงสูง/ต่ำ รวมถึง เรียนรู้ การบันทึกโน้ตแบบดนตรีสากล การอ่านโน้ต จากบันได 5 เส้น และเล่มเกมส์ตอบคำถามที่เกี่ยวกับตัวโน้ตclient