image
กิจกรรม...เราทำได้ (ขนมปังหน้าหมู) ตอนที่ 1/1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 996 ครั้ง

การทำขนมปังหน้าหมู ครูบอกส่วนผสมต่าง ๆ ในการทำขนมปังหน้าหมู แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มให้แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client